Blog C&G

OFERTA DE FEINA

Seleccionem Tècnic sènior en l’àrea de comptable i fiscal Amb experiència en assessoria i/o auditoria Valorem el coneixement de l’entorn A3 i la relació directa amb clients Envia el teu CV a través del formulari de la pàgina web  http://www.cigassociats.com/vols-treballar-amb-nosaltres/   Oferta

Continue Reading

AJUTS PER A PERSONES EMPRENEDORES I TREBALLADORS AUTÒNOMS 18-19

  OBJECTE Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació.   BENEFICIARIS Poden sol·licitar aquests ajuts els joves (de 16 a 29 anys), prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms

Continue Reading

VACANCES D’ESTIU. MOMENT IDONI PER INCOMPLIR EL RÈGIM DE VISITES

  Què succeeix quan el progenitor no custodi i el seu fill es veuen privats del dret de gaudir del període de vacances acordat per sentència de divorci o separació? Prèviament a la interposició de cap acció judicial caldrà analitzar el motiu de l’incompliment, així com determinar si es tracta només d’un endarreriment en l’inici

Continue Reading

S’APROPA L’ÈPOCA DE VACANCES …. QUÈ HE DE SABER?

En els propers 2 mesos, la major part dels treballadors gaudirà del seu període de vacances. Però… què implica això exactament a nivell laboral? 1. FONAMENT JURÍDIC: Durant el període de vacances, si bé el contracte es manté vigent (no se suspèn com en les excedències) si que CESSA L’OBLIGACIÓ DE TREBALLAR, i en canvi

Continue Reading

ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

RESUM DELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CRITERI TÈCNIC núm. 101/ 2019 (10-6-2019) La Direcció de l’Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha dictat el CRITERI TÈCNIC núm. 101/ 2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada a partir de la modificació de

Continue Reading

Registre de Salari-Principi de “TREBALL D’IGUAL VALOR”

 Entre les mesures que conté el Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març, per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació i d’aplicació des del 8 de març de 2019, trobem la nova redacció de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta nova redacció té l’objectiu 

Continue Reading

Pla d’igualtat

En data 1 de març es va aprovar el Real Decret-Llei 6/2019, el qual ha introduït modificacions en la Llei d’Igualtat, que afecten a l’obligació de la negociació de plans d’igualtat a les empreses i que ha entrar en vigor de manera progressiva. A l’any 2007, es redacta la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de

Continue Reading

Anul·lació pel TEAC de sancions per declarar de manera extemporània el model 720

A mitjans de maig del 2019 el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) anul·lava per primera vegada una sanció imposada per Hisenda a un contribuent que va declarar extemporàniament els seus béns a l’estranger. Pocs dies després, el mateix Òrgan ha publicat una nova resolució on exonerat a de nou a un altre contribuent de fer

Continue Reading

Tot el que el banc està obligat a explicar al client, prèvia signatura d’un préstec hipotecari

– Informació precontractual La obligació d’informació a favor del possible prestatari no suposa cost addicional per aquest. L’entitat ha de facilitar informació precontractual detallada per mitjà d’una fitxa informativa normalitzada (FEIN). Haurà d’incloure la informació personalitzada que necessiti per comparar els préstecs disponibles en el mercat, per valorar les seves implicacions i per prendre una

Continue Reading

Recordem l’obligació del registre de jornada, de tots els treballadors, a partir del 12 de maig

El Reial Decret–llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra  la  precarietat laboral  en  la  jornada  de  treball    incorpora  l’obligació de  garantir  el registre diari de la jornada de tots els treballadors, ja siguin a jornada completa com a jornada parcial. Aquesta obligació serà d’ aplicació a

Continue Reading