Blog C&G

CIRCULAR Nº 10/2015: Avançament reforma fiscal

El passat 2 de juliol el president del Govern va fer públic l’anunci de l’avançament de la reforma fiscal prevista per a 1 de gener de 2016. En el BOE del passat dissabte 11 de juliol s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega

Continue Reading

CIRCULAR Nº 11/2015: ALIMENTS QUE PODEN PROVOCAR AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Benvolgut client, El 31 desembre 2014 ha entrat en vigor el Reglament ( UE ) 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Per desenvolupar alguns aspectes del reglament , s’ha publicat el Reial Decret 126/2015, que ha entrat en vigor el 5 de març 2015 . La normativa conté una llista de 14 al·lèrgens que

Continue Reading

Inversions Empresarials d’Alt Impacte

Inversions Empresarials d’Alt Impacte OBJECTE DE L’AJUT Projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació, així com projecte de R+D ubicats a Catalunya, tant d’empreses ja establertes com d’empreses que volen establir-s’hi TIPOLOGIA DE PROJECTES a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. b) Projectes de creació d’ocupació c) Projectes de creació d’inversió i creació

Continue Reading

La Generalitat mobilitzarà 275 ME d’inversió en innovació per part d’empreses catalanes en el període de 2015-2020.

  La nova política de la Generalitat de Catalunya busca : o   La innovació de l’empresa catalana per tal que sigui més competitiva. o   Creació de llocs de treball qualificats. o   Aportar valor afegit. o   Creació de riquesa del país. D’acord amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, la Generalitat destinarà més de 103 milions d’euros en

Continue Reading

NOVA CONVOCATORIA AJUTS LINIA «ACCION ESTRATÉGICA ECONOMIA Y SOCIEDAD DIGITAL

  Projectes subvencionables: Es tracta de recolzar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D) que s’enquadrin dins dels següents àmbits temàtics: –          Industries del Futur o   Components i sistemes o   Internet del futur o   Solucions Cloud Computing o   Solucions per el tractament massiu de dades o   High Performance Computing (Super computación) o   Robots i

Continue Reading

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

La Llei 35/2014 modifica el règim jurídic del Sistema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors Autònoms, a partir de l’1 de gener de 2015, en matèria de requisits i formalitats que s’exigeixen per tenir dret a la protecció, i del que en destaquem les següents NOVETATS: Redueix el nivell de pèrdues que s’exigeix a

Continue Reading

AJUTS COMERÇ I ARTESANIA

PROGRAMA 5:  PARTICIPACIO EN FIRES I SALONS D’ÀMBIT PROFESSIONAL (Sector de l’Artesania)   Destinataris: Empreses (persones físiques i jurídiques) del sector de l’artesania (activitats incloses al Repertori de famílies d’oficis artesans) Inversió mínima del projecte: 1.000,00 € (sense IVA), essent la despesa de cadascuna d eles fires de, com a mínim 500,00 € (sense IVA)

Continue Reading

CAMPANYA DE RENDA 2014

 Benvolgut client, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-li que des de el passat 7 d’abril, ja es poden obtenir les dades fiscals i presentar els borradors de la declaració de la renda 2014. Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de la renda presenta algunes novetats importants, alguna d’elles

Continue Reading

ÚLTIMES MODIFICACIONS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL – ASPECTES RELLEVANTS PER LES SOCIETATS AMB CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Amb motiu de la publicació al BOE de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es va modificar la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat de millorar el govern corporatiu, entre d’altres, es procedeix a modificar aspectes relacionats amb l’Òrgan d’administració i en concret es realitzen les següents modificacions: a)     

Continue Reading

RECORDATORI: AJUTS CDTI I NOVES CONVOCATORIES 2015

Al 2015, el CDTI reveu comprometre més de 900 milions d’euros per projectes de R+D+i. Aquesta xifra suposa un increment del 6% respecte al pressupost del 2014. Al incrementar els fons disponibles del CDTI per les empreses dedicades a finançar els seus projecte innovadors es possibilita la millora competitiva de les mateixes, permetent un major

Continue Reading