A partir del dia 1 de juliol es deixarà de percebre al pagament de les prestacions per cessament d’activitat, però es mantindrà l’exoneració del pagament de les quotes dels autònoms fins al dia 30 de setembre.

El Butlletí Oficial de l’Estat, va publicar el passat dissabte 27 de juny el Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, aprovant l’ampliació dels cessaments d’activitat per reducció de facturació fins al dia 30 de setembre, sempre que es torni a sol·licitar a la mútua demostrant una reducció del 75% amb comparació al tercer trimestre del 2019.

 

Reducció de les quotes del RETA:

A partir del dia 1 de juliol, tot treballador autònom que estigués donat d’alta a la Seguretat Social i estigués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat, prevista a l’article 17 del Real Decret-llei 8/2000, del 17 de març, dels mitjans urgents extraordinaris per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 tindrà dret de forma automàtica a:

– L ‘exoneració (del 100%) de les quotes d’autònoms durant el mes de juliol.

– L’exoneració (del 50%) de les quotes d’autònoms durant el mes d’agost.

– L’exoneració (del 25%) de les quotes d’autònoms durant el mes de setembre.

 

* pel càlculs es tindrà en compte la base de cotització de l’autònom.

 

Cobrament prestació extraordinària durant l’estat d’alarma:

Pel que fa al cobrament de la prestació extraordinària per força major o per reducció de facturació l’últim pagament finalitza al dia 30 de juny del 2020.

Per més informació poden contactar amb el nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a  cig@cigassociats.com