Al novembre: model 232

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en que l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2018. Les empreses en que l’exercici social no coincideix amb l’any natural han de presentar-lo al mes següent als deu mesos posteriors a el tancament de l’exercici.

 

En aquest model s’ha d’informar de les següents operacions vinculades:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
  • Les considerades «específiques» amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, participacions, etc.).
  • I les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.

 

D’altra banda, també s’ha d’incloure:

  • El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
  • El detall de les cessions d’intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60%.