Al novembre: Model 583

 

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 que els adjuntem.

Aquest any caldrà presentar dos models 583:

–          Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2019.

–          Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la producció de període de gener a desembre del 2018.

Aquest impost grava al 7% la realització d’activitats de producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, tant les de règim ordinari (carbó, gas, nuclear, etc.) com les de règim especial (fotovoltaica, eòlica, etc.).

Per el que respecta a les novetats que inclou el Reial Decret Llei en quant a la suspensió temporal del impost, afecta als mesos d’Octubre, Novembre i Desembre de l’any 2018, així com, a Gener, Febrer i Març del present 2019.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Jordi Jimenez al telèfon 93-872.27.38 o bé al mail: jjimenez@cigassociats.com.