Campanya de renda i patrimoni 2019

Com ja sabran, des del passat dimecres 1 d’abril, es poden presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2019.

Tot i l’actual situació d’estat d’alarma, l’Agència Tributària no ha modificat els terminis i les declaracions es podran presentar fins al dimarts 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o de la primera fracció (60% de l’import) fins el 25 de juny de 2020.

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon (40% de l’import) haurà d’ingressar-se, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2020.

 

A grans trets, aquest any estan exempts de presentar la declaració aquells contribuents que hagin obtingut rendiments íntegres de la feina per import inferior a 22.000 euros procedents d’un mateix pagador. Estaran obligats, en canvi, aquells que hagin percebut més de 14.000 euros anuals de diversos pagadors, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals.

 

Si te intenció de que li confeccionem la declaració de la renda i/o patrimoni, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que contactin amb nosaltres el més aviat possible.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.