CIRCULAR Nº 10/2016: Obligatorietat de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV)

Srs. Clients,

Possiblement hagin rebut, o estiguin a punt de rebre, una carta de la Direcció General de Tràfic (DGT) recordant i insistint en l’obligatorietat de les empreses en estar donades d’alta i comptar amb una Direcció Electrònica Vial.

Un dels objectius que pretenia el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova la Llei de Tràfic, Circulació i Seguretat Vial, i que va entrar en vigor el 31 de gener de 2016, era el de deixar de rebre notificacions en paper.

A aquest efecte, estableix l’obligació per a les persones jurídiques de donar-se d’alta en aquesta bústia electrònica per rebre les notificacions (sancions, punts del carnet, caducitat del permís de conduir, ITV, així com altres comunicacions d’interès) de les Administracions amb competència sancionadora. L’enviament d’aquestes notificacions a la bústia electrònica es complementa amb un avís al correu electrònic i, si es desitja, amb un SMS al telèfon mòbil.

La DEV és gratuïta i completament voluntària per als ciutadans (persones físiques). En qualsevol moment poden donar-se d’alta o de baixa a la DEV, així com modificar les seves dades (correu electrònic i telèfon mòbil). En el moment de donar-se d’alta, les notificacions i comunicacions dels emissors que operen a través del sistema es rebran única i exclusivament per aquesta via.

Aquesta obligatorietat per a les persones jurídiques implica que la DGT exigirà disposar de DEV per poder matricular o canviar la titularitat d’un vehicle.

Per poder dur a terme amb garanties el procés d’obligatorietat de DEV, la DGT ha posat en marxa el Registre d’Apoderaments, que permet que un tercer (representant) accedeixi a les notificacions de l’entitat interessada (representat).

Desitjant que aquesta informació sigui útil, els hi recordem que estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta al respecte.

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 24 d’octubre de 2016