CIRCULAR Nº 14/2015 Modificació base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors,

Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2015).

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

contingències comunes

cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

884,40

– mínima al 2015 –

29,90 % * 264,44
953,70

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2015, llevat d’excepcions

29,90 % 285,16
1.000 29,90 % 299
1.202 29,90 % 359,40
1.945,80

màxima per a treballadors de 47, 48  anys o més, llevat d’excepcions

 

29,90 % 581,79
3.606,00

– màxima al 2015 –

29,90 % 1.078,19

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Aprofitem per informar-los que el projecte de llei de Pressupostos Generals per l’any 2016 preveu incrementar les bases màximes i mínimes de cotització al voltant del 1%.

Així mateix, els recordem, que  la Tresoreria General de la Seguretat Social, podrà incrementar, anualment i deforma automàtica, la seva base de cotització en mateix percentatge que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia  1 de novembre.

 

 

També els informem que poden optar por la cobertura de les contingències professionals(accident de treball i malaltia professional)i de la protecció por cessament     d’ activitat abans de l’1 d’octubre (fins el 30 de SETEMBRE).

 

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Atentament,

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el departament Laboral del nostre despatx , al telèfon 93-872.27.38.