CIRCULAR Nº 19/2015: Comunicats IT’s

Informar que des de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 8 de juliol, en que s’han introduït modificacions pel que fa a la gestió i al control dels processos d’incapacitats temporals en els seus primers 365 dies.

 

  1. Comunicats de baixa

Per ajudar a la fixació dels terminis s’utilitzen taules de durada estàndard:

  • Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals. En el mateix acte i en un únic document s’estableix la baixa i l’alta (pot coincidir la data de baixa i alta, o aquesta última esta compresa en els 3 dies naturals següents). En aquesta cas NO s’emetrà comunicat de confirmació.

El treballador pot sol·licitar ser visitat el dia de l’alta, i si el metge considera oportú modificarà la data d’alta inicialment establerta i estendrà el primer comunicat de confirmació.

  • Procés de durada curta: de 5 a 30 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’emetrà, com a màxim, als 7 dies naturals de la data de baixa, i quan correspongui els següents comunicats de confirmació, als 14 dies naturals.
  • Procés de durada mitjana: de 31 a 60 dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’emetrà, com a màxim,  als 7 dies naturals de la data de baixa, i quan correspongui els següents comunicats de confirmació, als 28 dies naturals.
  • Procés de durada llarga: de 61 o més dies naturals. El primer comunicat de confirmació s’emetrà, com a màxim, als 14 dies naturals de la data de baixa, i quan correspongui els següents comunicats de confirmació, als 35 dies naturals.

En cas de modificació o actualització del diagnòstic, cal emetre comunicat de confirmació amb la ressenya de la durada estimada del nou diagnòstic i la data de revisió.

L’Ordre preveu que si el treballador/a no es presenta a la revisió mèdica prevista, se li pot estendre l’alta mèdica per incompareixença.

  1. Comunicats d’alta:

Si són tramitats pel metge de mútua, l’Ordre suprimeix la previsió segons la qual, si el dia de l’alta era festiu o vigília de festiu, el treballador/a tenia dret a percebre el subsidi corresponent. D’ara endavant, en canvi, s’extingeix la IT en data de l’alta.

Durant els 180 dies naturals següents a la data d’alta expedida només es podrà emetre una nova baixa, per la mateixa patologia o similar, la qual serà controlada per l’INSS i NO s’expediran comunicats de confirmació.

  1. Comunicació

 

  • El treballador/a ha de presentar els comunicats de baixa o de confirmació a l’empresa en el termini de 3 dies hàbils. Excepte en els casos de baixa estimada de molt curta durada s’haurà de presentar el comunicat de baixa/alta en les 24 hores següents des de la seva expedició. Si el facultatiu emet el primer comunicat de confirmació el treballador/a haurà d’enviar la còpia en les 24 hores següents des de la seva expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial.
  • El comunicat d’alta el treballador/a l’ha de presentar a l’empresa dins les 24 hores següents de l’expedició.

Per qualsevol dubte o aclariment prego que us poseu en contacte amb el departament laboral del despatx al número de contacte 938722738.