CIRCULAR Nº 3/2017: REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL

Benvolgut client,

Des del Departament Laboral els volem recordar la importància de registrar diàriament les jornades efectuades per la totalitat dels seus treballadors, ja siguin a jornada parcial com a jornada completa.

En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’ aquesta obligació empresarial es centren, fonamentalment,  el  REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL, amb la totalització mensual de les hores.

Per tant, creiem adient que coneguin les obligacions que això comporta:

–          És un registre obligatori, es realitzin o no hores extraordinàries.

–          Al registre hi cal especificar l’ hora d’ entrada i sortida del treballador.

–          S’ha de signar pel treballador i aquest n’ ha de tenir una còpia.

–          El registre s’ha de tenir al centre de treball, és a dir, pot ser demanat a la mateixa visita de la inspecció.

Aquest registre és el que habitualment es realitza mitjançant un sistema de “fitxar” en les empreses que tenen mitjans tècnics de control d’ entrada i de sortida.

Per als centres de treball que no disposin d’ aquestes eines, es recomana realitzar un quadrant mensual per treballador, en el que hi ha de constar l’ horari que realitza cada dia i la signatura del mateix.

Adjuntem al present correu, un model d’ exemple que poden utilitzar.

per qualsevol consulta o aclariment, no dubtin en contactar amb el Departament Laboral, al telèfon 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 14 de Febrer de 2017