CIRCULAR Nº 4/2017

Distingits senyors,

Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat.

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 1.964,70 € mensuals no podran escollir una base superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017.

Si es troben en aquest supòsit i voleu canviar la situació, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Totes aquestes modificacions tindran efectes a partir de l’1 de juliol de 2017.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

Atentament,