Codi d’autoregulació de la publicitat infantil de joguines

Els anuncis de joguines reprodueixen moltes vegades els estereotips sexistes de la societat. Segons l’Estudi sobre estereotips i rols de gènere en la publicitat de joguines (estudi dut a terme per l’Institut de la Dona, 2020), el 38,5% d’anuncis de joguines mostra a les nenes arquetips femenins de bellesa o de cuidadora i mare com a referència, l’11% sexualiza a les nenes, mentre que el 50% dels dirigits a nens ho fa amb l’activitat de pilot, policia o militar

 

Per tal de canviar aquesta perpetuació d’estereotips el passat 1 de desembre va entrar finalment en vigor el Codi d’Autoregulació de la Publicitat Infantil de Joguines, es va signar el mes d’abril l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines, el Ministeri de Consum i Autocontrol, i que serà aplicable per a tots els anuncis que s’emetin a partir de la seva entrada en vigor. L’objectiu de la reformulació d’aquest codi és eradicar els anuncis sexistes o els estereotips de gènere.

 

El Ministeri de Consum destaca, entre les novetats, les mesures que busquen promoure i fomentar una imatge plural, igualitària i lliure d’estereotips dels menors. Entre elles, està la prohibició de caracteritzar a les menors amb connotacions sexuals. “La publicitat infantil de joguines no presentarà en cap cas escenes sexuals, ni caracterització dels menors amb connotació sexual, ni un llenguatge obscè, ni escenes que facin referència a conductes adictives, ni que fomentin la discriminació per qualsevol motiu: ètnia, discapacitat, gènere…”

 

Els anuncis tractaran també d’utilitzar el llenguatge inclusiu i presentar models positius a seguir per a estimular un consum saludable, responsable i sostenible. Una altra de les novetats del codi és que les comunicacions comercials hauran de descriure el producte de manera comprensible i clara per als menors. A més, els anuncis audiovisuals hauran d’incorporar una sèrie de pictogrames que aclareixin gràficament qüestions relatives al muntatge, preu o necessitats tècniques.

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com