Filosofia

textura_cig

Compliment nivells de servei pactats

Ens comprometem amb els nostres clients a poder establir uns nivells de qualitat en els serveis que portem a terme amb la finalitat que en cas de no quedar satisfets repercuteixi en els nostres honoraris.

Orientació a resultats

Ens centrem en els resultats de la nostra feina i traslladem aquest valor als nostres col·laboradors per aplicar-ho ens els serveis que oferim.

Satisfacció del client

Tenim com a objectiu bàsic que el client quedi satisfet en tots els serveis que li posem a l’abast i així faci ús de la resta dels nostres serveis.