Hisenda tornarà també l’IRPF de la prestació per maternitat i paternitat als contribuents que van sol·licitar el reintegrament abans de la sentència del Tribunal Suprem

Les mares i pares que comptaven amb una resolució o sentència ferma contrària a la devolució de la prestació de maternitat o paternitat podran rebre la devolució mitjançant una nova sol·licitud posterior a la sentència del Tribunal Suprem del passat 3 d’octubre.

Així ho van determinar els serveis jurídics del Ministeri d’Hisenda, en base a la interpretació donada al Reial decret de desembre passat que va introduir el canvi legal necessari per donar compliment a la resolució del Suprem que declarava exemptes les prestacions de maternitat.

Aquesta mesura va ser comunicada el passat 19 de juny per la ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero, als representants del col·lectiu afectat.

D’aquesta manera, el Govern compleix el seu compromís per corregir una situació d’injustícia que afectava a contribuents que van reclamar la devolució de les retencions del IRPF per maternitat abans que es produís el fallo del Tribunal Suprem. L’Agència Tributària estima que la decisió pot beneficiar a uns 8.000 contribuents.

Totes aquelles mares i pares a qui ara s’estén el dret a la devolució i que ja haguessin presentat la sol·licitud després de la resolució del Suprem, no necessitaran tornar a presentar-la ara, atès que es tramitarà aquesta mateixa sol·licitud.

En cas que aquesta segona sol·licitud s’hagués resolt en sentit negatiu, l’interessat haurà de remetre un escrit a l’Agència Tributària mostrant la seva oposició a aquesta resolució i l’Administració actuarà procedint a la devolució.