Impacte en CCAA i legalització de llibres del COVID-19

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, pel que s’aproven mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, conté diverses mesures, entre elles, de caire comptable, en les que s’indica el procés a seguir en la formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals, així com en relació a la legalització dels llibres comptables.

Als efectes de facilitar la comprensió d’aquest nou articulat, posem a la seva disposició el següent informe:

Impacte en CCAA i legalització de llibres del COVID-19

Per més informació, contacti amb el nostre departament comptable i fiscal  cig@cigassociats.com