MODIFICACIÓ EN EL LÍMITS D’EXCLUSIÓ METODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA EXERCICI 2019

“A partir de l’exercici 2019, és redueixen el límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva”. Tal i com va sortir publicat en l’ordre HFP/1159/2017 del  01-12-2017, els límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva del IRPF i el règim simplificat en IVA del exercici 2018 és modificaven de la següent manera

Continue Reading