Etiqueta: AJORNAMENT

Instrucció 1/2017 sobre la gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament

Fa uns dies, mitjançant la Circular nº 1/2017, els comunicàvem la novetat introduïda per l’AEAT que impossibilitava ajornar el pagament de l’IVA a menys que s’acredités l’absència de cobrament del mateix. Davant l’allau de queixes que ha generat aquesta mesura, la Direcció General de l’AEAT ha dictat amb data 18 de gener la Instrucció 1/2017

Continue Reading

CIRCULAR Nº 1/2017: Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral

Supressió de la possibilitat d’ajornar l’IVA trimestral A partir de l’1 de gener de 2017 serà molt difícil ajornar l’IVA (303) i impossible ajornar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Srs. Clients, Com acostuma a ser habitual, amb el canvi d’any s’han introduït una sèrie de mesures fiscals encaminades a la consolidació de les

Continue Reading