Etiqueta: ajuts

Amb el suport d’ACCIO

A CERVERA I GONFAUS hem rebut l’ajut concedit per part d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa per rebre assessorament tècnic pel PROJECTE D’ECODISSENY DEL SERVEID E QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL PER EMPRESES, dins de la línia d’ajuts dels Cupons a la Innovació 2019.            

Continue Reading

Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys 2021

OBJECTE L’objecte d’aquest ajut és regular els ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb

Continue Reading

COVID-19 | Ajut extraordinari de 2000 euros per als autònoms

AJUTS DIRECTES PER AUTÒNOMS Objecte: Aquest ajut extraordinari i puntual té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma. Beneficiaris: 1. Autònoms donats d’alta al RETA que exerceixin

Continue Reading

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits a la garantia juvenil

OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’inscrit beneficiari. BENEFICIARIS Joves entre 18 i 29 anys inscrits al programa de garantia juvenil abans de donar-se d’alta com autònoms. CARACTERÍSTIQUES L’alta d’autònoms ha d’estar compresa entre l’1 de

Continue Reading

Ajuts per la transformació digital

OBJECTE Suport a les microempreses i treballadors autònoms per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci, i la seva formació associada. BENEFICIARIS Entitats vinculades als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura, que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes d’aquests sectors a

Continue Reading

Concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació i a l’estratègia 2020

OBJECTE Concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació i a l’estratègia, que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. CATEGORIES Noves iniciatives disruptives: Transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les

Continue Reading