CIRCULAR Nº 11/2015: ALIMENTS QUE PODEN PROVOCAR AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Benvolgut client, El 31 desembre 2014 ha entrat en vigor el Reglament ( UE ) 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Per desenvolupar alguns aspectes del reglament , s’ha publicat el Reial Decret 126/2015, que ha entrat en vigor el 5 de març 2015 . La normativa conté una llista de 14 al·lèrgens que

Continue Reading