App informàtica per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica per assessorar a les parelles i també als professionals que intervenen en processos de separació i divorci, sobre com tractar als fills més petits durant tot el procés de ruptura dels progenitors. La finalitat d’aquesta aplicació és la de proporcionar un

Continue Reading