Etiqueta: autònoms

Autònoms

A partir de gener està previst que des d’inspecció de Treball se sancioni als autònoms de manera automàtica per determinades infraccions. Aquestes infraccions seran per casos previsiblement objectius, per aquest motiu les sancions seran automatitzades, sense necessitat de què un inspector de treball analitzi la situació abans d’imposar-se la infracció. Aquesta es troba regularitzada al

Continue Reading

Noves mesures de suport als treballadors autònoms

  Davant la recent finalització dels beneficis (a conseqüència de l’aplicació dels ERTE i prestacions per cessament d’activitat) establertes per a EMPRESES i TREBALLADORS AUTÒNOMS fins al 31 de gener de 2021, el recentment publicat Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, permet allargar

Continue Reading

Mesures de suport als treballadors autònoms – Decret-llei 30/2020

El Reial Decret-llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 30-09-2020) estableix mesures de suport als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, en els seus articles 13, 14 i DA quarta.   Pròrroga de la prestació por cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del RD-llei 24/2020 compatible amb el

Continue Reading

Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la tarifa plana

Per causa de reiterades Sentències del Tribunal Suprem, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha adoptat els criteris que manifesten respectives sentències a l’hora d’incloure als AUTÒNOMS SOCIETARIS com a possibles beneficiaris de l’anomenada «Tarifa Plana». 1- La tarifa plana per a nous autònoms Com a norma general, la bonificació per Tarifa Plana és

Continue Reading

A partir del dia 1 de juliol es podrà sol·licitar el cessament per reducció de facturació sempre que es compleixin els requisits exigits.

El Butlletí Oficial de l’Estat, va publicar el passat dissabte 27 de juny el Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, aprovant l’ampliació dels cessaments d’activitat per reducció de facturació fins al dia 30 de setembre,

Continue Reading

A partir del dia 1 de juliol es deixarà de percebre al pagament de les prestacions per cessament d’activitat, però es mantindrà l’exoneració del pagament de les quotes dels autònoms fins al dia 30 de setembre.

El Butlletí Oficial de l’Estat, va publicar el passat dissabte 27 de juny el Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, aprovant l’ampliació dels cessaments d’activitat per reducció de facturació fins al dia 30 de setembre,

Continue Reading

Prestació extraordinària per autònoms, pel cessament de la seva Activitat pel Covid-19

      OBJECTE Amb caràcter excepcional es podrà sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a tots aquells treballadors autònoms que hagin vist especialment suspesa o afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19 BENEFICIARIS Tot autònom (persona física, soci de societat, administradors, familiars col·laboradors…) que hagin vist una reducció dràstica

Continue Reading

OBLIGACIÓ AUTÒNOMS

Segons la circular rebuda de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a partir d’aquest any s’ obliga a totes les persones incloses al col·lectiu de treballadors per compte propi (autònoms) a incorporar-se al sistema de la Seguretat Social (Sistema RED). Aquest fet, implica la obligatorietat a donar-se d’ alta i rebre de manera telemàtica

Continue Reading

A PARTIR DE 2018 ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS PODRAN DEDUIR-SE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS

Si ets autònom i desenvolupes l’activitat des del teu domicili, pots deduir-te les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortitzacions, interessos de préstecs per compra…), en proporció a la part del immoble afecte a l’activitat DEDUCCIONS AUTÒNOMS

Continue Reading

CIRCULAR Nº 6/2016: Modificar la base de cotització

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2017. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa

Continue Reading