Etiqueta: CIVIL

Qui ha de tornar els diners d’un vol cancel·lat un cop transcorreguts 12 mesos de la finalització de l’estat d’alarma decretat per primer cop?

El 21 de juny es compleix un any de la finalització de l’estat d’alarma decretat per primer cop el dia 14 de març de 2020, i tant les agències de viatges com les línies aèries hauran de reemborsar l’import complet dels abonaments que van oferir amb motiu de les cancel·lacions per Covid-19.   A qui

Continue Reading

Com hem d’actuar si sorgeix un conflicte amb el règim de visites durant les festes de Nadal?

En primer lloc, és important apel·lar al sentit comú com a progenitors i buscar la solució més beneficiosa pels nostres fills, adoptant en tot cas decisions que no els perjudiquin, sinó més aviat tot el contrari, buscant afavorir i protegir la seva salut.   Atesa la situació actual que estem vivint a causa de la

Continue Reading

Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Família de Barcelona en relació a l’estat d’alarma i els règims de guarda i custòdia

  Als efectes d’unificació de criteris d’actuació davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19), els Jutjats de Família de Barcelona han elaborat l’acord d’unificació de criteris que adjuntem al present article.   En essència, els criteris previstos en aquest acord són els següents:   El RD 463/2020, de 14

Continue Reading

Nou registre d’impagats judicials

El Registre d’Impagats Judicials és un nou fitxer de morositat destinat a recollir informació de deutes líquids, vençuts i exigibles, no inferiors a 50 € i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma, aportada pels advocats dels creditors a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim

Continue Reading

Lloguer i obres

Quan es lloga un local o unes oficines per establir un negoci, moltes empreses només presten atenció a negociar la renda i la durada del contracte, però convé estar atents en matèria d’obres… Arrendaments. En els lloguers per us diferent al de vivenda (locals, oficines, naus…), les parts tenen llibertat per pactar les condicions. Atenció!

Continue Reading

La successió intestada en les parelles de fet

Quines conseqüències es produeixen per el supervivent de la parella estable, després de la mort de l’altre membre, quan aquest últim no ha atorgat cap testament? Qui ha conviscut com a parella de fet, en el moment de la mort del seu company, pot adquirir la condició d’hereu, equiparant-se els seus efectes als d’un matrimoni?

Continue Reading

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que el IRPH no és transparent i pot ser declarat abusiu pels jutges

L’advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat en les seves conclusions que l’Índex de Referència Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és un Índex transparent pel simple fet de ser oficial i, per tant, els jutges poden estudiar si és abusiu o no. El lletrat contradiu així la doctrina del Tribunal

Continue Reading

Drets dels passatgers a l’aeroport

Si teniu problemes a l’aeroport, recordeu que teniu un seguit de drets que s’apliquen als passatgers de tots els vols que surtin des d’un aeroport de la UE i als vols operats per companyies de la UE independentment de l’aeroport de sortida. Retards: En cas de retard en la sortida del vol, demaneu informació a la companyia

Continue Reading

VACANCES D’ESTIU. MOMENT IDONI PER INCOMPLIR EL RÈGIM DE VISITES

  Què succeeix quan el progenitor no custodi i el seu fill es veuen privats del dret de gaudir del període de vacances acordat per sentència de divorci o separació? Prèviament a la interposició de cap acció judicial caldrà analitzar el motiu de l’incompliment, així com determinar si es tracta només d’un endarreriment en l’inici

Continue Reading

Nou marc normatiu per la concessió de préstecs immobiliaris. Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

El 16 de març de 2019 es va publicar al BOE la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que entra en vigor el dia 16 de juny de 2019. La norma pretén recuperar la confiança dels prestataris potenciant la seguretat jurídica, la transparència i la comprensió dels contractes i

Continue Reading