Etiqueta: erto

PRORROGAR UN ERTO derivat de COVID

Amb la nova la publicació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat, es va establir nova regulació per portar a terme la pròrroga d’aquells expedients Covid de regulació temporal d’ocupació vigents fins a 30 de setembre

Continue Reading

Si l’any passat va estar en un ERTO … ¿TE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR EN L’IRPF?

Els treballadors que, tot i haver treballat en 2020 per a una sola empresa, hagin percebut del SEPE més de 1.500 euros, es poden veure obligats a declarar…   Dos o més pagadors En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading