Moratòria del deute hipotecari a per l’adquisició d’habitatge habitual

El BOE de 18 de març de 2020 va publicar el RD 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest Reial Decret, articula una sèrie de mesures dirigides als afectats per la crisi del coronavirus i, entre altres mesures, disposa una moratòria en

Continue Reading