Etiqueta: HIPOTEQUES

Tot el que el banc està obligat a explicar al client, prèvia signatura d’un préstec hipotecari

– Informació precontractual La obligació d’informació a favor del possible prestatari no suposa cost addicional per aquest. L’entitat ha de facilitar informació precontractual detallada per mitjà d’una fitxa informativa normalitzada (FEIN). Haurà d’incloure la informació personalitzada que necessiti per comparar els préstecs disponibles en el mercat, per valorar les seves implicacions i per prendre una

Continue Reading

IMPOST DE LES HIPOTEQUES

El Tribunal Suprem estableix que és el Banc i no el client qui ha de pagar l’impost de les Hipoteques, però només un dia després de fer pública la sentència, recula. El Tribunal Suprem ha dictaminat què qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecaria és

Continue Reading

Així seran les noves hipoteques

Així seran les noves hipoteques El Ministeri d’Economia disposa ja del dictamen del Consell d’Estat sobre l’avantprojecte de Llei Reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari, que va ser aprovat per la comissió permanent al setembre. Més informació: L’avantprojecte esta pendent d’aprovació per el Consell de Ministres. L’objectiu del Govern és que entri en vigor abans

Continue Reading