Etiqueta: igualtat

El registre retributiu

Al iniciar un nou any, toca fer els deures en matèria d’igualtat. El RD 902/2020 estableix la obligatorietat de dur a terme el Registre Salarial de manera anual. Tot seguit us presentem els característiques més rellevants per tal de complir la normativa legal. EL REGISTRE RETRIBUTIUSegons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD

Continue Reading

La perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals

Cal integrar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals perquè clarament té un efecte positiu en les condicions de treball en general. Si som conscients de les desigualtats de gènere i de com influeixen en els riscos laborals, podrem aplicar polítiques i pràctiques preventives que protegeixin la salut laboral

Continue Reading

Claus del reglament sobre igualtat retributiva (RD 902/2020)

El passat 14/04/2021 va entrar en vigor el RD 902/2020 el qual es va publicar a l’octubre 2020. És per aquest motiu que hem cregut convenient fer un recordatori del que aquesta norma implica en matèria d’Igualtat de gènere a les organitzacions. Aquesta norma preveu establir mesures específiques per fer efectiu el dret d’igualtat de

Continue Reading