Etiqueta: IRPF

Campanya de renda i patrimoni 2021

Com ja sabran, a partir del proper dimecres 6 d’abril s’inicia la campanya de renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2021 i ja es podran presentar telemàticament les declaracions d’aquests impostos. Es podran presentar fins al 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins

Continue Reading

Cobrament indegut del SEPE: implicacions en la declaració de la renda

Durant l’any 2020, vostè va estar a ERTO i va percebre prestacions del SEPE superiors a les degudes. Com afecta això a l’ IRPF? Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i van rebre prestacions de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats superiors a les que els corresponien.

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2020

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimecres 7 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2020. Es podran presentar fins al dimecres 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el divendres 25 de

Continue Reading

Simulació IRPF treballadors en ERTO

A causa de la crisi del COVID’19 tots els treballadors que s’hagin vist afectats per ERTO, l’any vinent, quan facin la declaració de la renda, passaran a tenir dos pagadors. Això significa, que el mínim d’ingressos per fer la declaració de la renda serà de 14.000€ i no de 22.000€ Per tal de calcular el % d’IRPF a aplicar a

Continue Reading

Regularització de les retencions (IRPF)

Any rere any, la regularització de l’IRPF en les nòmines ocasiona certa incertesa en els treballadors, però cada vegada més, són les empreses les que també els produeix certa confusió a l’hora d’entendre els càlculs de les retencions. L’IRPF és un impost personal que grava la renda dels residents a Espanya. És de caràcter progressiu,

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2018

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimarts 2 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2018. Es podran presentar fins al dilluns 1 de juliol (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el dimecres 26 de

Continue Reading

ACCIONS QUE POT REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’ IRPF

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2018, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a

Continue Reading

LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT /PATERNITAT, EXEMPTA DE L’IRPF

El passat divendres 3 d’octubre, la Secció Segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem va dictar la sentència nº 1462/2018 per la qual es desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat i s’estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la

Continue Reading

Novetats tributàries en la Llei de Pressupostos de l’any 2018

Al BOE del passat 4 de juliol de 2018 es va publicar la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. En aquesta, entre altres coses, s’introdueixen diverses novetats fiscals que queden recollides al Títol VI (article 59 i ss.) A continuació fem un breu repàs de les mesures

Continue Reading

CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2017

Com ja sabran, des del passat 4 d’abril es poden presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2017. Es podran presentar fins al dia 2 de juliol, inclòs, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el 27 de juny de 2018. En cas

Continue Reading