El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul·la la norma per a calcular la pensió de jubilació

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul·la la norma per a calcular la pensió de jubilació en el treball a temps parcial, en considerar-lo «discriminatori per a la dona» i anul·la el precepte que regula la quantia de les pensions d’aquest tipus de treballadors per ser doblement discriminatori en tant que vulnera el dret a

Continue Reading