Etiqueta: Jurídic

En que consisteix el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes?

S’ha fet públic el text del nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, que s’aplicarà en relació amb el patrimoni mantingut a 31 de desembre de 2022. El fet imposable és tenir en el moment de la meritació de l’impost un patrimoni net superior a 3.000.000 d’euros. Es determina que s’aplicarà en els

Continue Reading

La constitució de societats limitades a un EURO

En el moment d’entrada en vigor de la nova  Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que té com a objectiu principal la creació de noves empreses, tindrem les següents novetats en relació amb la constitució de societats limitades: S’incentiva la constitució d’una SRL, reduint el capital social mínim fins a

Continue Reading

L’obligació de la factura electrònica

La factura electrònica és un instrument útil per a reduir els costos de transacció del tràfic mercantil i pot servir, a més, per a facilitar l’accés a la informació sobre els terminis de pagament entre empreses. Per això, s’estableix l’obligatorietat d’expedir i remetre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les seves relacions

Continue Reading

Les societats moroses no podran optar a subvencions públiques

A fi de frenar la morositat, les empreses que no compleixin amb els terminis establerts en la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran optar a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores. Aquesta lluita contra la morositat entrarà en vigor a partir del 19

Continue Reading

La justícia europea anul·la les sancions del model per declarar béns a l’estranger

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar el passat dijous la sentència per la qual el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions derivat d’aquest, són contraris al dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa

Continue Reading

Beneficis fiscals per atraure inversors: la nova Llei “start-up”

El passat 10 de desembre arribava al Consell de Ministres la futura Llei “start-up”, la qual (en paraules de la Ministra d’Economia) “posarà Espanya a l’avantguarda en tot el que és l’impuls i la projecció d’aquestes empreses i l’atracció de talent”. Els canvis amb el primer esborrany de l’avantprojecte aprovat a l’estiu són mínims. En

Continue Reading

El TJUE avala les hipoteques amb IRPH sense necessitat d’entregar al client un document informatiu

La Cort Europea matisa al Tribunal Suprem i dona suport a l’ús d’aquest índex per la banca sense necessitat d’entregar al client la informació de la seva evolució durant els dos últims anys previs al contracte. El IRPH no es pot considerar clàusula abusiva El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aclareix que l’Índex de

Continue Reading

Aprovació del projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura el projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari, normativa concebuda per reduir el rebuig d’aliments sense consumir en condicions òptimes i fomentar un millor aprofitament. Aquesta llei tracta d’orientar cap a un sistema de producció més eficient, que enfoqui al desenvolupament de

Continue Reading

Durant el mes de març, presentació del model 720: ¿s’ha de presentar encara?

Si hi ha un model que genera dubte entre els inversors aquest és el model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger. El motiu és que els tribunals estan fent enrere les sancions d’Hisenda per no presentar el model 720 atenent a la normativa europea. Ara que arriba el moment de

Continue Reading

Dipositi els diners en una notaria

  Si estàs negociant una compravenda de gran import i el venedor exigeix una paga i senyal, abans d’entregar sumes importants, assegura l’operació de manera que no perdis els diners entregats.   Dipòsit notarial Reserva: Com a pas previ a una compravenda, especialment en cas de béns de valor elevat (immobles, maquinària…), solen signar-se contractes

Continue Reading