Etiqueta: LABORAL

Canvi de bases abans del 30 de setembre del 2022

Recordar que a partir del dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització per a Autònoms en que la base de cotització vindrà determinada pels rendiments nets de les seva activitat econòmica i per tant no serà a elecció de cada persona treballadora autònoma sinó que la base de

Continue Reading

Les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col·lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els àmbits

Continue Reading

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2022. Li recordem que a partir de l’1 de

Continue Reading

Nou servei Gestió de persones

Des de Cervera & Gonfaus volem oferir un servei integral en la gestió de persones on la nostra missió principal és ajudar en la creació de projectes i el disseny de noves polítiques. En definitiva, la nostra funció és la de millorar l’eficiència, la productivitat i la comunicació. Els nostres objectius principals són: Analitzar i

Continue Reading

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotització i altres punts d’interès per als autònoms

El nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels

Continue Reading

Ja pot sol·licitar l’ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

  És un ajut que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Es pot sol·licitar a través del formulari electrònic disponible en la seu electrònica de l’AEAT, del 8 de juliol de 2022 fins al 30 de

Continue Reading

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels

Continue Reading

Els autònoms podran canviar 6 vegades l’any la seva cotització a partir de gener de 2023

S’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual s’adopta un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar

Continue Reading

Conveni col·lectiu aplicable en cas de dues activitats d’una mateixa empresa

En funció del denominat “principi d’unitat d’empresa”, el conveni col·lectiu aplicable en una empresa ha de ser el que correspongui a la seva activitat principal. Si una empresa desenvolupa una o més activitats el conveni aplicable seria el de la principal (l’activitat que suposi més facturació). Un canvi en aquesta activitat principal implicaria necessàriament un

Continue Reading

Campanya de la Inspecció de Treball per a investigar possibles fraus en els contractes fixos discontinus

Des de la reforma laboral, gairebé la meitat dels contractes formalitzats són fixos, ja que per fer un contracte temporal cal acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten i la connexió de totes dues amb la seva durada. Dins de la contractació indefinida, el contracte més usat per les empreses és

Continue Reading