LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES OBLIGATORIS

El passat 29 de setembre de 2013 va entrar en vigor la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, on es porta a terme una nova regulació del procediment per a la legalització dels llibres obligatoris que han de portar els empresaris. Les novetats que introduïa aquesta llei pel que fa a

Continue Reading