Etiqueta: MERCANTIL

La justícia europea anul·la les sancions del model per declarar béns a l’estranger

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar el passat dijous la sentència per la qual el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions derivat d’aquest, són contraris al dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa

Continue Reading

Beneficis fiscals per atraure inversors: la nova Llei “start-up”

El passat 10 de desembre arribava al Consell de Ministres la futura Llei “start-up”, la qual (en paraules de la Ministra d’Economia) “posarà Espanya a l’avantguarda en tot el que és l’impuls i la projecció d’aquestes empreses i l’atracció de talent”. Els canvis amb el primer esborrany de l’avantprojecte aprovat a l’estiu són mínims. En

Continue Reading

Compensació de Bases Imposables Negatives un DRET i no una OPCIÓ.

El criteri de l’Agència Tributària fins al moment, era el de denegar les compensacions de les BINS si aquestes s’apliquen amb una liquidació d’impostos fora de termini. Doncs bé, el Tribunal Suprem, conclou que no té rellevància en quin moment s’aplica la inclusió o la compensació, les societats en tots els casos tindran dret a

Continue Reading

Responsabilitat de l’administrador

Davant una situació de causa de dissolució per pèrdues, l’administrador de la societat mercantil, disposa de 2 mesos per convocar la junta amb l’objectiu de corregir la situació. En el cas que no la sol.liciti, l’administrador respondrà personalment dels deutes socials «posteriors» a la causa de la dissolució. Ara bé, cal tenir present que l’administrador no respondrà mai

Continue Reading

Com repartim els dividends?

Quan una SL reparteix dividends, habitualment aquest repartiment es fa en proporció al percentatge de capital de cada soci. No obstant això, els estatuts poden preveure que els dividends es reparteixin «per caps». Segons una recent resolució, i deixant a banda la possibilitat de preveure participacions privilegiades, també és possible establir als estatuts socials que

Continue Reading

Em sancionen si no presento els comptes?

És obligatori. Les SA i SL que no depositin els seus comptes en el Registre Mercantil s’exposen  al “tancament registral” (l’impossibilitat d’inscriure nous acords, excepte excepcions), així com a una possible sanció. Atenció!  Doncs bé, una recent norma ha concretat com s’imposaran aquestes multes, per al que és previsible un augment de les sancions per

Continue Reading

Que quedi constància en l’acta de la Junta de Socis

Pròximament es celebrarà la Junta General per aprovar els comptes anuals de la SL que vostè administra. Recordi com cal redactar l’acta. Contingut; La llei imposa l’obligació de documentar en l’acta els acords adoptats per la Junta General. L’acta ha de plasmar tot el que succeeixi a la reunió i expressar la data, el lloc

Continue Reading

Que quedi constància en l’acta de la Junta de Socis

Pròximament es celebrarà la Junta General per aprovar els comptes anuals de la SL que vostè administra. Recordi com cal redactar l’acta. Contingut; La llei imposa l’obligació de documentar en l’acta els acords adoptats per la Junta General. L’acta ha de plasmar tot el que succeeixi a la reunió i expressar la data, el lloc

Continue Reading

El Ministeri d’Economia preveu tancar 1,5 milions de societats “zombies”

L’Agència Tributària procedirà a retirar els NIF de les empreses a les quals es doni “mort civil” S’elabora un sistema per sancionar a 150.000 empreses que no presenten comptes anuals El Ministeri d’Economia ha posat els seus ulls en el que considera un focus immens de frau i corrupció, com són les prop de 1’5

Continue Reading

Dipositi els diners en una notaria

  Si estàs negociant una compravenda de gran import i el venedor exigeix una paga i senyal, abans d’entregar sumes importants, assegura l’operació de manera que no perdis els diners entregats.   Dipòsit notarial Reserva: Com a pas previ a una compravenda, especialment en cas de béns de valor elevat (immobles, maquinària…), solen signar-se contractes

Continue Reading