Etiqueta: NOTA TÈCNICA

Obligació de conservació de documentació

Una de les preguntes que amb major freqüència acostuma a repetir-se amb motiu del tancament comptable de cada exercici econòmic és fins quan haurem de conservar la documentació comptable sense córrer risc davant una possible inspecció tributària? Resposta Com a norma general, no es recomanable destruir la documentació inferior a 6 anys d’antiguitat. En cas

Continue Reading

Valoració de les retribucions dels socis professionals

La Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, preveu al seu article 18 una sèrie de regulacions per quan es realitzen operacions entre parts vinculades. Una de elles es la que s’estableix entre els socis professionals amb les seves societats, sobretot amb motiu d’establir la retribució. Amb aquesta nota farem un breu estudi dels requisits que

Continue Reading