CIRCULAR Nº 5/2016: Sancions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per falta de dipòsit dels Comptes Anuals

Benvolguts senyors, Els informem que, recentment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), ha iniciat una campanya a l’efecte de sancionar a les empreses que no presentin els Comptes Anuals al Registre Mercantil. Les sancions per no depositar els Comptes Anuals oscil·len entre els 1.200 i 60.000 euros, concretant-se l’import exacte segons l’actiu i

Continue Reading