Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la tarifa plana

Per causa de reiterades Sentències del Tribunal Suprem, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha adoptat els criteris que manifesten respectives sentències a l’hora d’incloure als AUTÒNOMS SOCIETARIS com a possibles beneficiaris de l’anomenada «Tarifa Plana». 1- La tarifa plana per a nous autònoms Com a norma general, la bonificació per Tarifa Plana és

Continue Reading