CIRCULAR Nº 10/2016: Obligatorietat de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV)

Srs. Clients, Possiblement hagin rebut, o estiguin a punt de rebre, una carta de la Direcció General de Tràfic (DGT) recordant i insistint en l’obligatorietat de les empreses en estar donades d’alta i comptar amb una Direcció Electrònica Vial. Un dels objectius que pretenia el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova la Llei de

Continue Reading