Àrea / Formació

area_formacio_v2

 

theseven2 - retallat

És una iniciativa conjunta i en col·laboració, sorgida de la nostra missió, a fi d’aportar i traslladar coneixement a clients i no clients, aconseguint millores en la productivitat.

Aquest serveix consisteix en :

  • Tallers de novetats i monogràfics organitzats per la nostra marca Seven Date
  • Cursos i seminaris a escoles de negocis

Per aquelles persones i entitats que necessitin i vulguin ampliar i actualitzar els coneixements en relació a la seva feina i als seus llocs de treball, a fi de millorar la gestió i la seva productivitat

El benefici ple client és el de ampliar, actualitzar els seus coneixements d’aplicació pràctica i dirigida a la seva empresa i al seu lloc de treball.