Categoría: CIRCULARS

OBLIGACIÓ AUTÒNOMS

Segons la circular rebuda de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a partir d’aquest any s’ obliga a totes les persones incloses al col·lectiu de treballadors per compte propi (autònoms) a incorporar-se al sistema de la Seguretat Social (Sistema RED). Aquest fet, implica la obligatorietat a donar-se d’ alta i rebre de manera telemàtica

Continue Reading

PERMISOS LABORALS 21D 2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Permisos perquè els treballadors/es puguin anar a votar:   El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís, retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el

Continue Reading

CIRCULAR Nº 11/2017: MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de Treballadors autònoms

Distingits senyors, Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018. Així mateix, els recordem, que  la

Continue Reading

CIRCULAR Nº 8/2017: SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

El Reial decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament electrònic, gairebé immediat, dels registres de facturació (SII). L’Ordre HFP/417/2017, publicada en el BOE de 15 de maig, regula les especificacions normatives

Continue Reading

CIRCULAR 7/2017: Nova instrucció control registre jornada

Benvolgut client, Des del Departament Laboral els volem fer ressò de les últimes novetats pel que fa al criteri de la Inspecció de Treball sobre el control en matèria de temps de treball i hores extraordinàries. Arrel de la segona sentència del Tribunal Suprem que fixa jurisprudència i aclareix el dubte sobre la obligatorietat de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 6/2017: BONUS SINISTRALITAT LABORAL

Benvolguts clients, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que s’ha obert el termini de presentació per a sol·licitar l’ incentiu bonus, base del sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït a disminuir la seva sinistralitat laboral i  hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents

Continue Reading

CIRCULAR Nº 5/2017: Campanya de Renda i Patrimoni 2016

Benvolguts clients, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que des del passat 5 d’abril, ja es pot obtenir el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals corresponents a la declaració de renda 2016. La declaració de IRPF es pot presentar, per via telemàtica a través de internet o telèfon, entre els

Continue Reading

CIRCULAR Nº 4/2017

Distingits senyors, Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat. Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat

Continue Reading

CIRCULAR Nº 3/2017: REGISTRE DIARI DE LES HORES DE TREBALL

Benvolgut client, Des del Departament Laboral els volem recordar la importància de registrar diàriament les jornades efectuades per la totalitat dels seus treballadors, ja siguin a jornada parcial com a jornada completa. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’ aquesta obligació empresarial es centren, fonamentalment,  el  REGISTRE DIARI

Continue Reading

Circular 2-2017 Difusió microcredits 2017

Us informem que l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de «microcrèdits» de fins a 5.000€ sense interès i sense aval, a retornar en 4 anys, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa. Fins el dia 28 de febrer de 2017 es poden presentar

Continue Reading