Serveis / Laboral

Laboral

C&G ofereix un assessorament integral en tots aquells assumptes referents a la gestió de personal. En aquest sentit, no només gestiona la confecció de tota aquella documentació necessària com poden ser els contractes de treball, les altes i baixes, els rebuts de salaris, les liquidacions de seguretat social i la resta de documentació; sinó que hi afegeix un assessorament personalitzat en tota aquesta àrea, prestat per a professionals titulats i especialitzats en l’àmbit laboral, per tal de poder valorar les opcions millors per al client en cada moment.

Els serveis que prestem són:

 • Auditoria Laboral.
 • Gestió de nòmines, contractes i seguretat social.
 • Business intelligence (indicadors).
 • Gestió laboral «in company».
 • Portal de l’empleat i control horari.
 • Plans d’igualtat. (Veure presentació)
 • Plans de formació.
 • Plans de retribució flexible.
 • Protocols de benvinguda.
 • Ajuts i bonificacions per a la contractació.
 • Assessorament integral d’autònoms.
 • Desplaçament de treballadors a altres països (AEAT i Seguretat Social).
 • Tramitació d’Expedients de regulació d’ocupació (ERTO-ERO).
 • Gestió de persones. (Veure presentació)