Blog C&G

Pla de modernització de la màquina eina

Objecte: Donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització. Beneficiaris: Pimes, amb CNAE: Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 32. Activitats de valorització a escala industrial

Continue Reading

Bonificacions en l’IAE

Si la seva empresa tributa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per quota municipal, verifiqui si pot sol·licitar alguna de les bonificacions que hi ha en aquest impost per a l’any vinent. Si la seva empresa factura més d’un milió d’euros a l’any i, per tant, ha de tributar per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE),

Continue Reading

Salari mínim interprofessional 2021

La setmana passada va quedar aprovat el Salari Mínim Interprofessional (SMI), sense el suport de la patronal, que considera que aquest augment no arriba en bon moment a causa de la situació de crisis que pateix l’economia a conseqüència de la COVID-19. Si més no, esdevé necessari esperar a la publicació del Real Decret perquè

Continue Reading

Com repartim els dividends?

Quan una SL reparteix dividends, habitualment aquest repartiment es fa en proporció al percentatge de capital de cada soci. No obstant això, els estatuts poden preveure que els dividends es reparteixin «per caps». Segons una recent resolució, i deixant a banda la possibilitat de preveure participacions privilegiades, també és possible establir als estatuts socials que

Continue Reading

Lluita contra el frau fiscal – nova obligació PROGRAMA GESTIÓ i COMPTABILITAT

El Govern va aprovar el passat 10 de juliol, la llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra al frau fiscal. Com a novetat més remarcable de la norma, destaca la nova obligació que han de complir els programes informàtics de comptabilitat i gestió empresarial. La intenció de l’Administració és estandarditzar la configuració dels

Continue Reading

El camí cap a la Igualtat de Gènere en els Jocs Olímpics de TOKIO

Els Jocs Olímpics de Tòquio han tingut, per primera vegada, prop d’un 50% d’atletes femenines. No obstant això, el 20% dels periodistes acreditats a Tòquio han estat dones i el percentatge és encara més baix entre els entrenadors   Amb un 48% de dones competint, els Jocs Olímpics de Tòquio han estat els de major

Continue Reading

Subvencions i ajuts COVID-19

Tractament comptable de les subvencions i ajuts rebuts per part de l’Administració Pública. Donada la prolongació dels efectes de la pandèmia de la COVID-19, les empreses es plantegen i s’acullen al seu dret de sol.licitar ajuts econòmics davant les diverses administracions públiques per fer front a les dificultats econòmiques que pateixen. El mecanisme per poder-ho

Continue Reading

Recordatori dels punts principals del tractament de les vacances

Tenint en compte que les vacances s’han de fixar per acord entre empresari i treballador/a, i que en cas contrari el/la treballador/a pot realitzar l’acció de reclamar a través de procediment urgent, davant la Jurisdicció Social en el termini de 20 dies des que tingui coneixement de la data de gaudiment que hagués establert per l’empresa, i

Continue Reading

Em sancionen si no presento els comptes?

És obligatori. Les SA i SL que no depositin els seus comptes en el Registre Mercantil s’exposen  al “tancament registral” (l’impossibilitat d’inscriure nous acords, excepte excepcions), així com a una possible sanció. Atenció!  Doncs bé, una recent norma ha concretat com s’imposaran aquestes multes, per al que és previsible un augment de les sancions per

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dos vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal com marca la Llei Orgànica

Continue Reading