Blog C&G

Cobrament indegut del SEPE: implicacions en la declaració de la renda

Durant l’any 2020, vostè va estar a ERTO i va percebre prestacions del SEPE superiors a les degudes. Com afecta això a l’ IRPF? Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i van rebre prestacions de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats superiors a les que els corresponien.

Continue Reading

Servei Integral en Protecció de dades

A CERVERA I GONFAUS hem arribat a un acord amb l’empresa ALLIN per ajudar a les empreses i autònoms, en l’adaptació al nou reglament de protecció de dades, demana’ns més informació. rraya@cigassociats.com                

Continue Reading

Claus del reglament sobre igualtat retributiva (RD 902/2020)

El passat 14/04/2021 va entrar en vigor el RD 902/2020 el qual es va publicar a l’octubre 2020. És per aquest motiu que hem cregut convenient fer un recordatori del que aquesta norma implica en matèria d’Igualtat de gènere a les organitzacions. Aquesta norma preveu establir mesures específiques per fer efectiu el dret d’igualtat de

Continue Reading

Modificació de jornada període estival

Cada vegada resulta més freqüent, que les empreses pensin a modificar la jornada dels treballadors durant el període estival, ja que  la feina, si no és en el sector turístic, pot disminuir durant aquestes dates, i a més resulta un benefici pels treballadors. Ara bé, en el moment de posar a la pràctica aquesta mesura,

Continue Reading

Amb el suport d’ACCIO

A CERVERA I GONFAUS hem rebut l’ajut concedit per part d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa per rebre assessorament tècnic pel PROJECTE D’ECODISSENY DEL SERVEID E QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL PER EMPRESES, dins de la línia d’ajuts dels Cupons a la Innovació 2019.            

Continue Reading

El Ministeri d’Economia preveu tancar 1,5 milions de societats “zombies”

L’Agència Tributària procedirà a retirar els NIF de les empreses a les quals es doni “mort civil” S’elabora un sistema per sancionar a 150.000 empreses que no presenten comptes anuals El Ministeri d’Economia ha posat els seus ulls en el que considera un focus immens de frau i corrupció, com són les prop de 1’5

Continue Reading

Campanya de renda i patrimoni 2020

Com ja hauran sentit, a partir del proper dimecres 7 d’abril ja es podran presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2020. Es podran presentar fins al dimecres 30 de juny (inclòs), podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el divendres 25 de

Continue Reading

Cupons a la competitivitat empresarial (2021)

Objecte: Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat i, per tant, tenir l’acreditació vigent

Continue Reading

Si l’any passat va estar en un ERTO … ¿TE L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR EN L’IRPF?

Els treballadors que, tot i haver treballat en 2020 per a una sola empresa, hagin percebut del SEPE més de 1.500 euros, es poden veure obligats a declarar…   Dos o més pagadors En general, si un treballador percep rendes del treball per un import no superior a 22.000 euros i treballa només per a

Continue Reading

Durant el mes de març, presentació del model 720: ¿s’ha de presentar encara?

Si hi ha un model que genera dubte entre els inversors aquest és el model 720 de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger. El motiu és que els tribunals estan fent enrere les sancions d’Hisenda per no presentar el model 720 atenent a la normativa europea. Ara que arriba el moment de

Continue Reading