Àrees / Fiscal

arees_fiscal

C & G assessorem als nostres clients, persones físiques i jurídiques en relació a la tributació nacional i per situacions particulars.

La missió del departament és el d’optimitzar a través de la planificació fiscal, l’estalvi en el pagament dels tributs dels nostres clients.

Comptem amb un equip especialitzat, contínuament format i actualitzat en matèria fiscal.
Els nostres serveis:

–          Planificació fiscal

–          Inspeccions tributàries

–          Recursos i reclamacions

–          Gestió i liquidacions

–          Estructures retributives a directors i treballadors

–          Planificació patrimonial, successòria i d’empreses familiars

–          Auditoria fiscal

–          Deduccions Impost de Societats de projectes I+D