Política de privacitat i protecció de dades

textura_cig

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de CERVERA & GONFAUS ASSOCIATS SLP que ha estat degudament inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’ informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així como l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. L’ informem també sobre els seus drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de CERVERA & GONFAUS ASSOCIATS SLP , situat en C/ CARRIO, 31 ENT 1A – 08240 – MANRESA – BARCELONA. L’ informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.