Serveis / Claus en mà emprenedor

Claus_en_ma_emprenedor_v2

Què és?

És un servei d’acompanyament als emprenedors en la maduració de la seva idea de negoci.

Aquest servei consisteix en:

  • Recollir tots els aspectes embrionaris claus (la idea, els emprenedors, la missió, la inversió, el finançament, etc..)
  • Formular propostes ajustades als objectius i als recursos disponibles.
  • Acompanyar en l’elaboració del pla de negoci.
  • Executar el pla de negoci en la seva fase inicial.

Per qui?

Per aquelles persones o entitats que tenen una idea de negoci i que necessiten d’un full de ruta en la seva fase inicial.

Beneficis per l’emprenedor

  • Obtenir un full de ruta recolzat i validat per professionals de diverses especialitats i amplia experiència en l’assessorament en la creació d’empreses.
  • Optimitzar els recursos disponibles en la fase inicial d’un projecte empresarial.
  • Li permet executar el full de ruta per el mateix equip professional que l’ha assessorat en la seva formulació.

 

Vols més informació?