Serveis / Plataforma laboral

Paltaforma-laboral_v2

Què és?

La plataforma de gestió laboral que posem a disposició dels nostres clients, és un servei que afegeix valor a l’ assessoria laboral tradicional introduint les TIC en aquest àmbit, oferint un accés 24 hores on- line en l’icloud.

Amb la plataforma laboral, disposarà en una única eina de gestió:

  • Administració de nòmines, Seguretat Social, contractació i gestió de RRHH
  • Portal de l’empresa: que permet l’accés, gestió, , control i anàlisi de totes les dades laborals de l’empresa.
  • Portal de l’empleat, permet als treballadors disposar de tota la seva informació actualitzada.

Per qui?

Per empreses que busquin l’eficiència en la seva gestió laboral i prioritzin valors com el temps, la disponibilitat i accessibilitat a la informació i la millora de comunicació amb els seus treballadors.

Beneficis per l’empresa

  • Accés a tota la informació laboral
  • Noves possibilitats d’anàlisi de la informació, a través de quadres de comandament.
  • Millora del flux de comunicació amb els treballadors

Beneficis per al treballador

  • Accés a tota la seva documentació generada per l’empresa
  • Millora del flux de comunicació amb l’empresa

 

Vols més informació?