Serveis / Punt PAE

Punt-PAE_v2

Què és?

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarrega de facilitar la creació de noves empreses, l’ inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i recolzament al finançament empresarial.

El PAE es recolza en el CIRCE per crear empreses, i en concret en un dels components que el formen: El Sistema de Tramitació Telemàtica (STT). En aquest sentit, quan un emprenedor opta per iniciar els tràmits de creació d’una empresa des d’un PUNT PAE, implícitament esta utilitzant el sistema CIRCE.

El PAE te una doble funció:

  • Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials.
  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE).

 

Per qui?

Per tots aquells emprenedors que vulguin iniciar una activitat ja sigui sota la forma jurídica de societat limitada, societat limitada nova empresa, o bé com a empresari individual (autònom).

Beneficis per l’emprenedor

La tramitació telemàtica ofereix major agilitat, a l’hora de crear una empresa, que la tramitació presencial. A més, requereix menys desplaçaments als diferents organismes.

La tramitació telemàtica implica als diferents organismes competents en la creació d’una empresa, permetent la comunicació entre ells i accelerant la creació de la mateixa, disminuint a l’hora, el cost de constitució, el qual variarà en funció de les circumstàncies de cadascuna de les empreses en qüestió, depenent de la seva modalitat de constitució (societat simplificada, societat Express, o bé, empresari individual- autònom).

 

Vols més informació?