CIRCULAR Nº 8/2017: SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

El Reial decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament electrònic, gairebé immediat, dels registres de facturació (SII). L’Ordre HFP/417/2017, publicada en el BOE de 15 de maig, regula les especificacions normatives

Continue Reading