Mes: enero 2020

BISIO: L’eina que t’ajudarà a entendre millor el teu negoci

BISIO és un quadre de comandament fet a mida pel teu negoci, amb l’acompanyament dels millors professionals que t’ajuden a definir quins són els indicadors clau.    

Continue Reading

Nou registre d’impagats judicials

El Registre d’Impagats Judicials és un nou fitxer de morositat destinat a recollir informació de deutes líquids, vençuts i exigibles, no inferiors a 50 € i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma, aportada pels advocats dels creditors a l’objecte de la seva difusió al sistema financer espanyol i a tercers que acreditin un interès legítim

Continue Reading

Novetats laborals 2020

Es presenten tot seguit, les principals novetats en àmbit laboral per aquest any 2020. 1. Augment del permís per paternitat D’entrada, és rellevant recordar que fruit del Real Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va

Continue Reading

Reserva de capitalització

Sense dubtes amb la reserva de capitalització El càlcul de la reserva de capitalització presenta algunes dificultats, ja que es realitza partint dels beneficis de l’exercici anterior i restant algunes partides. Recordi els passos a seguir. Càlcul de la reducció Com ja sap, la seva empresa pot gaudir d’una reducció en la base imposable de

Continue Reading

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading