Mes: octubre 2021

Noves oficines

  Estem molt il·lusionats,  us presentem les noves oficines de Cervera i Gonfaus,  des de les que estem convençuts que podrem continuar creixent al vostre costat, i continuar donant-vos el millor servei.      

Continue Reading

Registre salarial i la Llei de Protecció de dades

La bretxa salarial i la desigualtat vigent són el motor del RD 902/2020, que va entrar en vigor el passat 14 d’abril de 2021, aquest Real Decret fa obligatori el Registre Salarial a totes les organitzacions amb personal contractat per compte aliena. Aquesta norma va ser publicada es publica quasi en paral·lel amb la consolidació

Continue Reading

Tipus mínim global 15% Impost de societats

La OCDE ha aprovat la primera taxa global en matèria fiscal, han pactat un tipus mínim global del 15% de l’Impost de Societats, on 136 països arreu del món s’han compromès a aplicar-la amb la finalitat d’eliminar els «paradisos fiscals», evitar el mercadeig i pugna fiscal de certs països per tal que les multinacionals s’estableixin

Continue Reading

Aprovació del projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura el projecte de Llei de Prevenció de Pèrdues i el residu alimentari, normativa concebuda per reduir el rebuig d’aliments sense consumir en condicions òptimes i fomentar un millor aprofitament. Aquesta llei tracta d’orientar cap a un sistema de producció més eficient, que enfoqui al desenvolupament de

Continue Reading

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable

Objecte: Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge. Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts

Continue Reading

PRORROGAR UN ERTO derivat de COVID

Amb la nova la publicació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat, es va establir nova regulació per portar a terme la pròrroga d’aquells expedients Covid de regulació temporal d’ocupació vigents fins a 30 de setembre

Continue Reading

Finestreta única: nou model 369

Des de l’1 de juliol de 2021, el règim de finestreta única dels serveis electrònics s’ha ampliat a les vendes a distància i a tots els serveis prestats a consumidors finals en què s’hagi de repercutir IVA d’un altre país de la UE. Règim de la Unió Fins ara, quan un empresari prestava serveis o

Continue Reading

Software de doble ús i règim sancionador

La Llei contra el frau fiscal ha introduït una sèrie de mesures contra el software de doble ús (sofisticats programes informàtics que faciliten l’ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació). Per evitar-ho, el passat 11 d’octubre de

Continue Reading