Mes: abril 2016

ACTUALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (RD 1529/2012)

De cara el 2016 s’han implantat actualitzacions pel que fa a la regulació dels contractes de formació. La novetat principal és que la formació teòrica deixa d’impartir-se a distancia, per impartir-se mitjançant tele formació, tal hi com expressa l’article 17 del RD 1529/2012 sobre els modalitats d’impartició: “Con el fin de facilitar su adecuación al

Continue Reading

CIRCULAR Nº 4/2016: Campanya de renda i patrimoni 2015

Campanya de renda i patrimoni 2015 Benvolguts clients, Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que des del passat 6 d’abril, ja es pot obtenir el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals corresponents a la declaració de renda 2015. Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 3/2016: INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’INCORPORACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL.

L’objecte de l’Ordre EMO/311/2015 de 2 d’octubre és, regular les ajudes a la contractació pel foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys en el mercat de treball. Les ajudes a la contractació subvencionables previstes en la convocatòria corresponen als contractes subscrits en els següents terminis: Pel 2016, des de

Continue Reading

CIRCULAR Nº 2/2016: Novetats laborals i de la seguretat social

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de la SEGURETAT SOCIAL incloses en la Llei de Pressupostos Generals per a 2016 i altres normes publicades recentment: Les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2016, s’estableixen en 655,20 euros / mes i 21,84 euros / dia, que representa un increment de l’1%.

Continue Reading

CIRCULAR Nº 1/2016: NOUS PERCENTATGES DE RETENCIÓ PEL 2016

Com ja us vàrem explicar a la passada circular 10/2015, el passat 12 de juliol de 2015 van entrar en vigor una sèrie de mesures per reduir la càrrega tributària. Una de les més importants era la implantació gradual en diverses fases dels nous tipus de retenció de IRPF.   Amb data 1 de gener

Continue Reading

Microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació de teixit industrial i econòmic del Bages

Benvolgudes i benvolguts, El Consell Comarcal del Bages ha aprovat les bases que regulen la segona convocatòria del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació del teixit industrial i econòmic del Bages. En total, el Consell, compta amb 450.000 euros que es destinaran

Continue Reading