Mes: septiembre 2019

Pla d’igualtat

En data 1 de març es va aprovar el Real Decret-Llei 6/2019, el qual ha introduït modificacions en la Llei d’Igualtat, que afecten a l’obligació de la negociació de plans d’igualtat a les empreses i que ha entrar en vigor de manera progressiva. A l’any 2007, es redacta la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de

Continue Reading

El “home-office” o “teletreball” com a noves formes d’organització

No és baladí pensar en el teletreball per a donar una major flexibilitat interna en el sí de les nostres organitzacions. És més, aquest és un sistema d’organització de recursos humans que permet una millor gestió del temps de les persones, i no tant sols això, sinó que es presenta com a una eina clau

Continue Reading

L’Agència Tributària adverteix d’intents de frau tipus ‘phishing’ a través d’Internet

L’Agència Tributària ha frenat diversos intents de frau mitjançant l’enviament de comunicacions per correu electrònic o missatges SMS, en els quals, suplantant la seva identitat i imatge, es proporcionen enllaços maliciosos on obtenir supòsits reemborsaments d’impostos o recordatoris de pagament. Aquests enllaços solen dur a pàgines web fraudulentes en què es suplanta novament la identitat

Continue Reading

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que el IRPH no és transparent i pot ser declarat abusiu pels jutges

L’advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat en les seves conclusions que l’Índex de Referència Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és un Índex transparent pel simple fet de ser oficial i, per tant, els jutges poden estudiar si és abusiu o no. El lletrat contradiu així la doctrina del Tribunal

Continue Reading